Cəmiyyətin vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı

Press-Reliz -3

 

 

 

“Cəmiyyətin vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai Birliyinin rəhbəri Əhməd N. Abbasbəyli noyabr ayının 24-27 tarixlərində Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində səfər etmişdir. Səfər mərxivəsində o Rumıniyanın nüfuzlu təşkilatı olan “Center Education 2000+” təşkilatının direktotu Monica Dvorski, tanınmış eksper Eugen Paladi, “Brirish Counsil”un Ruminiyadakı elm və təhsil üzrə meneceri Gabriel İvan, “Freedom House”un Ruminay ofisinin rəhbəri Cristina Guseth və başqaları ilə görüşləri olub.

     Görüşlərdə əsasən görülən işlər barədə fikir mübadiləsi olmuş, gələcək əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparılmışdır.

     Ruminiya səfərindən sonra, noyabr ayının 27-29 tarixlərində Əhməd N. Abbasbəyli Tyürkiyənin İstambul şəhərin ziyarət etmiş, tərəfdaş təşkilarlarla bir sıra işgüzar görüşlər keçirmişdir. 
Davamı

PRESS_RELİZ

PRESS_RELİZ

Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitə Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Şərq-Şərq Sərhədsiz  Tərəfdaşlıq Proqramının maliyyə dəstəyi ilə noyabrın 10-12-si arasında Bakıda “Müəllim hazırlığında yeni forma, metod və üsullar: Avropa təcrübəsi” mövzusunda Beynəlxalq  layihənin ikinci mərhələsində işçi qrupu noyabrın 24-27 –si arasında Ruminiyaya səfər etmişdir. Səmərəli və işgüzar şəraitdə keçən səfərdə proqramına Ruminiya Təhsil Nazirliyinin, Universitetlərin pedaqoji fakultələrinin müəllim hazırlığı ilə bağlı təcrübələrindən bəhs edən seminarlar verilmişdi. İşçi qrupu eyni zamanda bu istiqamətdə yerli və beynəlxalq təşkilat və fondların həyata keçirdiyi layihələrlə, təlimatçı-mentor institunun fəaliyyət formaları ilə tanış olmuşlar. Layihənin yekunu olaraq eyni adlı tövsiyələr hazırlanaraq Təhsil

Nazirliyinə və Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasına təqdim ediləcəkdir.

Davamı

Press-Reliz

Press-Reliz

 

 

Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitə Açıq

Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Şərq-Şərq Sərhədsiz

 Tərəfdaşlıq Proqramının maliyyə dəstəyi ilə noyabrın 10-12-si arasında Bakıda “Müəllim

hazırlığında yeni forma, metod və üsullar: Avropa təcrübəsi” mövzusunda Beynəlxalq

konfrans keçirir. Təhsil Nazirliyinin, Pedaqoji Universitetlərin, müstəqil ekspertlərin, orta

məktəb müəllimlərinin və QHT nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransda

Ukrayna, Gürcüstan,Moldova və Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsi ilə bağlı təqdimatlar

dinlənilərək, fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Daha sonra konfrans iştirakçılarının iştirakı ilə

  Azərbaycan Pedaqoji Universitetdə və Gəncə Pedaqoji Universitetdə professor-müəllim heyəti

ilə görüşlər keçiriləcəkdir. Layihənin ikinci mərhələsində işçi qrupunun Ruminiyaya səfəri

planlaşdırılmışdır. Səfər 24-27 noyabrda gerçəkləşdiriləcəkdir. Səfər proqramına Ruminiya

 Təhsil Nazirliyində, Pedaqoji Universitetdə, müəllim hazırlığı ilə bağlı digər müəssisələrdə

görüşlərin keçirilməsi daxildir. Layihənin yekunu olaraq eyni adlı tövsiyələr hazırlanaraq Təhsil

Nazirliyinə və Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasına təqdim ediləcəkdir.

 Noyabrın 10-da konfrans öz işinə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Moldova və Gürcüstan nümayəndələrinin təqdimatları dinlənilmişdir. Təqdimatlar ətrafında maraqlı müzakirələr aparılmış, təkliflər verilmişdir. (fotogörüntülər əlavə olunur)

Davamı

Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı


 

 «Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı» Ictimаi Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə həyata keşirdiyi “Əhaliyə kommunal xidmət sahəsinin idarə edilməsinin təkminləşdirilməsi və istehlakçı hüquqlarının qorunmasına yardım proqramı " layihəsi çərçivəsindən növbəti tədbiri iyun ayının 18-də Şirvan şəhərində baş tutub.

 Tədbirdə ölkənin kommunal xidmət sektorunda müasir təcrübənin tətbiqi, istehlakçıları və təchizatçıları arasında yeni, beynəlxalq standartlara müvafiq olan münasibətlərin yaradılmasına, bu sektorda korrupsiya hallarının azalması, şəffaflığın artırılmasına yardım göstərilməsi barədə müzkirələr olub. Dəyirmi masa şəhər ictimayyətinin marağına səbəb olub. 
KIV
Davamı

Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı

«Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı» Ictimаi Birliyinin, Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondunun (Think Tank proqramı daxilində) dəstəyi ilə həyata keşirdiyi “Azərbaycan Respublikasında istefada olan hərbçilərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin reabilitasiyasi, mülki həyata uyğunlaşması ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi və bu sahədə islahatların aparılması proqramı” layihəsinin  məqсədi ölкədə аyrıcа bir сосiаl qrup кiмi мövcud оlаn - кеçмiş hərbçilərin, еhtiyаtdа оlаn zаbitlərin, müharibə veteranlarının və əlillərin reabiltasiyasi, mülki cəmiyyətə uyğunlaşdırılması ilə bağlı real vəziyyəti araşdırmaq, bu sahədə olan problemlərlə yaxından tanış olmaq, bu istiqamətdə tədqiqat işi həyata keçirmək,  bununla bağlı geniş ictimai müzakirə təşkil etmək, bu zümrədən olan insanların mənəvi, sosial doaqnostikası, reabilitasiyasını, mülki cəmiyyətə adaptasiyası ilə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, bir sıra ölkələrin təcrübəsi ilə yaxından tanış olaraq, təklif və tövsiyyələr (siyasət sənədi) hazırlamaq. Bu tövsiyyələrin ölkədə bu sahədə mövcud nöqsanların aradan qaldırlması, bu istiqamətdə konkret addımların atılması, görülən işlərin keyfiyyətini yüksəldilməsi üçün gələcəkdə tədbirlərin görelməsinə dəstək verməkdir. Еyni zамаndа аdı  çəкilən коntingеntin özünü cəмiyyətdən təcridеtмə vərdişlərinin аrаdаn götürülмəсinə nаil оlаrаг fəаllığını аrtırмаг, оnlаrın bu prosesə cəlb etmək, müzakirələr, dəyirmi masalar vasitəsi ilə bu sahədə islahatların aparılması işində iştirakçıya çevirmək layihənin uğuru ola bilər. Məhz bir sıra təklif və tövsiyyələr bu müzakirələrin nəticəsi olaraq ortaya qoyulub.

KIV
Davamı

Tedqiqt işi

“Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-nin Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycan Respublikasında istefada olan hərbçilərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin reabilitasiyasi, mülki həyata uyğunlaşması ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi və bu sahədə islahatların aparılması proqramı” layihəsi

çərçivəsində tədqiqat işi

 

  Məlum olduğu kimi müharibədən çıxmış ölkələr, keçmiş döyüşçülərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin reabilitasiyasi, mülki həyata uyğunlaşmasi problemi ilə rastlaşırlar. Belə ki, uzun müddət   hərbi qulluqda olan, mülki həyatdan uzaqlaşmış, muharibə, döyüş şəraitində olan insanlar mülki həyata qayitarkən bir çox problemlərlə qarşılaşırlar. Bu özünü həm onların mənəvi-psixoloji durumunda, həm də yeni həyata fiziki və  sosial adaptasiyasi prosesində də biruzə verir. Bir çox ölkələrdə insanların mülki həyata uyğunlaşa bilməməsi, cəmiyyətdə yerini tapa bilməməsi bir sıra neqativ halların yaranmasına səbəb olur. Təmsil etdiyimiz “Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İB-də bu istiqamətdə  layihəsini həyat keçirir. Diqqətinizə təqdim etdiyimiz sorğu anketi də layihənin tərkib hissəsidir.  Məqəsədimiz ,  keçmiş döyüşçülərin, ehtiyatda olan zabitlərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin vəziyyətini öyrənilməsi, onların ehtiyac və tələblərinin aşkarlanması, onların qarşılaşdığı problemləri öyrənilməsi, mənəvi və hüquqi yardima ehiyacı olanların, bu ehtiyacların mahiyyətini araşdırılmasına nail olmaqdır.  Hesab edirik ki, cəmiyyətimizin  mühüm və əhəmiyytəli  bir təbəqəsi  olan bu insanların problemlərinin həlli  ciddi şəkildə həm dövlət səviyyəsində, həm də ictimaiyyət tərəfindən  aparılmalıdır və bu prosesdə hər kəs iştirak etməlidir.

[attachment=2]

Davamı

Yekun Hesabatı

 «Cəmiyyətin və Vətəndаş Münаsibətlərinin Inкişаfı» Ictimаi Birliyinin, Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondunun (Think Tank proqramı daxilində) dəstəyi ilə  həyata keşirdiyi “Azərbaycan Respublikasında istefada olan hərbçilərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin reabilitasiyasi, mülki həyata uyğunlaşması ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi və bu sahədə islahatların aparılması proqramı” layihəsinin

 

Y E K U N     H E S A B A T I

 

 

    “Azərbaycan Respublikasında istefada olan hərbçilərin, müharibə iştirakçılarının və əlillərinin reabilitasiyasi, mülki həyata uyğunlaşması ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi və bu sahədə islahatların aparılması proqramı” layihəsi мягсядi юлкядя айрыcа бир сосиал груп кими мювcуд олан - кечмиш щярбчилярин, ещтийатда олан забитлярi, müharibə veteranlarını və əlillərin reabiltasiyasi, mülki cəmiyyətə uyğunlaşdırılması ilə bağlı real vəziyyəti araşdırmaq, bu sahədə olan problemlərlə yaxından tanış olmaq, bu istiqamətdə tədqiqat işi həyata keçirmək,  bununla bağlı geniş ictimai müzakirə təşkil etmək, bu zümrədən olan insanların mənəvi, sosial doaqnostikası, reabilitasiyasını, mülki cəmiyyətə adaptasiyası ilə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, bir sıra ölkələrin təcrübəsi ilə yaxından tanış olaraq, təklif və tövsiyyələr (siyasət sənədi) hazırlamaq. Bu tövsiyyələrin ölkədə bu sahədə mövcud nöqsanların aradan qaldırlması, bu istiqamətdə konkret addımların atılması, görülən işlərin keyfiyyətini yüksəldilməsi üçün gələcəkdə tədbirlərin görelməsinə dəstək vermək.
Davamı

Dovlet Proqrami Layihesi

2012 – 2015-CI ILLƏR “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SILAHLI

QÜVVƏLƏRINDƏN TƏXRIS OLUNUŞ HƏRBI QULLUQÇULARININ, MÜHARİBə İŞTİRAKÇILARININ REABİLİTASİYASI VƏ MÜLKİ CƏMİYYƏTƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI” ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI

                                                   I. Giriş

“AZərbaycan Respublikasıının Silahlı Qüvvələrindən təxris olunmuş hərbi qulluqçularının, müharibə iştirakçəlarının reabilitasiyası və mülki cəmiyyətə uyğunlaşdırlması üzrə” 2012- 2015- ci illər dövlət proqramı ( bundan sonra Proqram adlandırılır) hərbi qulluqçular, hərni xidmətdən təxris olunan vətəndaşlar və onların ailə üzvləri ilə bağlı sosial məsələlər üzrə Dövlət komissiyası və AZərbaycan Respublikasıının Hökumətinin qərarlarına əsasında işlənib hazırlanacaqdır.

Proqram 2012 – 2015-ci illərdə hərbi xidmətdən təxris olunanacaq hərbçilərin, müharibə iştuirakçılarının və onların ailə üzvlərinin sosial uyğunlaşması istiqamətində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Proqram cəmiyyətdə və ordu mühitində hərbi qulluquqçuları çoxplanlı şəkildə mülki həyata hazırlamaqla sosial gərginliyi azaltmağa şərait yaradacaqdır.

Davamı
Xəbərlərin siyahısı: Dekabr 2011 illər » DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/title> <meta name="description" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="keywords" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:dev-society.org/dev-society.org/dle-news.ru)" dev-society.org/> <link rel="search" type="applicationdev-society.org/opensearchdescription+xml" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/enginedev-society.org/opensearch.php" title="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <link rel="alternate" type="applicationdev-society.org/rss+xml" title="DEV-SOCIETY.ORG" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/rss.xml" dev-society.org/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"> <link rel="shortcut icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone-retina.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad-retina.png"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/engine.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/styles.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <dev-society.org/head> <body> <div class="page"> <div class="wrp"> <!-- Header --> <header id="header"> <!-- Ara --> <form id="q_search" class="rightside" method="post"> <div class="q_search"> <input id="story" name="story" placeholder="Axtar..." type="search"> <button class="btn q_search_btn" type="submit" title="Tap"><svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Tap<dev-society.org/span><dev-society.org/button> <a class="q_search_adv" href="dev-society.org/index.php?do=search&mode=advanced" title="Ətraflı Axtar..."><svg class="icon icon-set"><use xlink:href="#icon-set"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Ətraflı Axtar...<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <input type="hidden" name="do" value="search"> <input type="hidden" name="subaction" value="search"> <dev-society.org/form> <!-- dev-society.org/ Ara --> <div class="header"> <div class="wrp"> <div class="midside"> <div id="header_menu"> <!-- Логотип --> <a class="logotype" href="dev-society.org/"> <span class="logo_title">DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <!-- dev-society.org/ Логотип --> <!-- Bilgiler Menü --> <nav id="top_menu"> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/nav> <!-- dev-society.org/ Bilgiler Menü --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="mobile_menu_btn"> <span class="menu_toggle"> <i class="mt_1"><dev-society.org/i><i class="mt_2"><dev-society.org/i><i class="mt_3"><dev-society.org/i> <dev-society.org/span> <span class="menu_toggle__title"> Menyu <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="search_btn"> <span> <svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <svg class="icon icon-cross"><use xlink:href="#icon-cross"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div id="cat_menu"> <nav class="cat_menu"> <div class="cat_menu__tm"><a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <ul> <li><a href="dev-society.org/anadev-society.org/">Dev-Society <span style="float: right;">91<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/haqqimizdadev-society.org/">Haqqımızda <span style="float: right;">7<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/layihedev-society.org/">Layihələr <span style="float: right;">60<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kivdev-society.org/">KIV <span style="float: right;">235<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/pressdev-society.org/">Press reliz <span style="float: right;">48<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/nesrlerdev-society.org/">Nəsrler <span style="float: right;">32<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kitabxanadev-society.org/">Kitabxana <span style="float: right;">25<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/qanundev-society.org/">Qanunlar <span style="float: right;">18<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <dev-society.org/ul> <dev-society.org/nav> <div class="soc_links"> <a class="soc_vk" href="#" title="vКонтакте"> <svg class="icon icon-vk"><use xlink:href="#icon-vk"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_tw" href="#" title="Twitter"> <svg class="icon icon-tw"><use xlink:href="#icon-tw"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_fb" href="#" title="Facebook"> <svg class="icon icon-fb"><use xlink:href="#icon-fb"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_gp" href="#" title="Google"> <svg class="icon icon-gp"><use xlink:href="#icon-gp"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/header> <!-- dev-society.org/ Header --> <div class="conteiner"> <div class="midside"> <div class="content_top"> <div id="combo-tools" class="pagetools"> <div class="pagetools_in"> <div class="sortbar"> <div class="sortbar_in"> <span class="sort_label">Sıralama:<dev-society.org/span><form name="news_set_sort" id="news_set_sort" method="post"><ul class="sort"><li class="asc"><a href="#" onclick="dle_change_sort('date','asc'); return false;">Xəbərın tarixinə görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('rating','desc'); return false;">məşhurluğa görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('news_read','desc'); return false;">oxunma sayına görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('title','desc'); return false;">əlifbaya görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><dev-society.org/ul><input type="hidden" name="dlenewssortby" id="dlenewssortby" value="date" dev-society.org/> <input type="hidden" name="dledirection" id="dledirection" value="DESC" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_new_sort" id="set_new_sort" value="dle_sort_date" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_direction_sort" id="set_direction_sort" value="dle_direction_date" dev-society.org/> <dev-society.org/form> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div class="breadcrumb"> <div class="breadcrumb_in"> <dev-society.org/div> <a class="pagetools_back" href="dev-society.org/"> <svg class="icon icon-left"><use xlink:href="#icon-left"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <span class="title_hide">Ana Səhifə<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <section id="content"> <div id='dle-info'><dev-society.org/div> <div id='dle-content'><dev-society.org/div> <dev-society.org/section> <dev-society.org/div> <aside class="rightside"> <!-- Popülerler --> <div class="block top_block"> <h4 class="title"><b><dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <ol class="topnews"> <dev-society.org/ol> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Popülerler --> <!-- Баннер 300X250 dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_300x250.png --> <div class="banner banner_300"> <img src="dev-society.org/uploadsdev-society.org/banner_300.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 300X250 --> <!-- Баннер 240X400 --> <div class="banner banner_240"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_240x400.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 240X400 --> <!-- Etiketler --> <div class="block tags_block"> <h4 class="title"><b>Teqlər<dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <div class="tag_list"> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Etiketler --> <!-- Son eklenen yorumlar --> <!-- dev-society.org/ Son eklenen yorumlar --> <dev-society.org/aside> <dev-society.org/div> <div class="footer_menu clrfix"> <div class="rightside"> <a id="upper" href="dev-society.org/" title="Yukarı"> <svg class="icon icon-up"><use xlink:href="#icon-up"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <footer class="footer"> <div class="wrp clrfix"> <!-- Блок для установки счетчиков --> <div class="rightside"> <div class="counter"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/counter.png" alt=""> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Блок для установки счетчиков --> <div class="midside"> <!-- Копирайт --> <div class="copyright"> Copyright © 2005–2017 <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.comdev-society.org/" target="_blank">FMP YAZILIM<dev-society.org/a> All Rights Reserved. Powered by FMP © 2017 <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Копирайт --> <a class="ca" href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.com" target="_blank" rel="nofollow"><svg class="icon icon-ca"><use xlink:href="#icon-ca"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg>Dizayn – FMP YAZILIM<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/footer> <dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["Bəli", "Xeyr", "Daxil et", "Ləğv et", "Yadda Saxla", "Sil", "Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin..."]; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_info = 'İnformasiya'; var dle_confirm = 'Təsdiq et'; var dle_prompt = 'İnformasiyanı daxil et'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_spam_agree = 'Siz həqiqətən istəyirsinizmi istifadəçini spammer kimi işareləmək? Bu halda onun bütün şərhləri silinəcək'; var dle_complaint = 'Administrasiya üçün sizin şikayətinizin mətnini göstərin:'; var dle_big_text = 'Mətnin çox böyük sahəsi seçilmişdir.'; var dle_orfo_title = 'Tapılmış qrammatik səhvə administrasiya üçün şərhi göstərin'; var dle_p_send = 'Göndər'; var dle_p_send_ok = 'Xəbərdarlıq müvəffəqiyyətlə göndərildi'; var dle_save_ok = 'Dəyişikliklər müvəffəqiyyətlə saxlanmışdır.'; var dle_reply_title= 'Şərhə cavab yaz'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var dle_sub_agree = ''; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; jQuery(function($){ FastSearch(); }); dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script><script language="javascript" type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_fnews = 'Bütün Xəbərləri tap'; var menu_fcomments = 'Bütün şərhləri tap'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var allow_dle_delete_news = false; dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/menu.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/dle_ajax.js"><dev-society.org/script> <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;width:200px;height:50px;background:#FFF;padding:10px;text-align:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-layer-text">Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin...<dev-society.org/div><br dev-society.org/><img src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/loading.gif" border="0" alt="" dev-society.org/><dev-society.org/div> <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1; -ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=10)'; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10); "><dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/js_edit.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/jsdev-society.org/lib.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript"> jQuery(function($){ $.get("dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/sprite.svg", function(data) { var div = document.createElement("div"); div.innerHTML = new XMLSerializer().serializeToString(data.documentElement); document.body.insertBefore(div, document.body.childNodes[0]); }); }); <dev-society.org/script> <dev-society.org/body> <dev-society.org/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group -->