milli.az Naməlum obyektlər, digər planetdə olan yaşayış...


Naməlum obyektlər, digər planetdə olan yaşayış...

01 MAY 2012 [02:00] - MİLLİ.AZ

Son vaxtlar kitab oxucularının sayı ilə yanaşı, müxtəlif janrlarda yazılan əsərlərin sayında da azalma hiss olunur.

Bəziləri bunu artıq maraq doğuran əsərlərin olmaması, bəziləri elektron mütaliəyə meylin artması, eləcə də kitabların baha qiymətə satışı kimi amillərlə əlaqələndirirlər. Amma oxucu sayında azalma olsa da, müxtəlif dövrlərdə hər janrın öz oxucusu olub. Kitab həvəskarlarının meyl etdikləri janrlar içərisində elmi-fantastika, fentezinin hər zaman öz yeri olub. Bəs bu gün adıçəkilən janrlarda yazan yazarlarımız varmı, onların oxucu kütləsi, populyarlığı hansı səviyyədədir?

Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu bildirdi ki, bizdə elmi-fantastik janrda yazan Namiq Abdullayev, Emin Mahmudov, Anar, riyaziyyat elmləri doktoru, professor Elmira Zamanova, Çingiz Abdullayev kimi bir neçə tanınmış müəllifin adını qeyd etmək olar: “Lakin təəssüf ki, bu gün həmin janrda yazan müəlliflərin bəziləri artıq həyatda yoxdur. Bu janrda öz əsərləri ilə tanınan E.Mahmudov isə ailə vəziyyəti ilə bağlı hazırda Amerikada yaşayır”.

Ümumiyyətlə, elmi fantastikaya aid əsərlərin bizə Avropadan gəlmə olduğunu bildirən Ə.Əsgəroğlu deyir ki, ölkəmizdə son zamanlar bu janrda yazanlara o qədər rast gəlmək mümkün deyil: “Oxucu həmişə elmi fantastikaya meyllidir. Əgər bu fantastika elmə, məntiqə söykənirsə, ona maraq göstərən də çox olur. Ancaq sırf fentezi janrına gəldikdə, nağılvari olduğuna görə, onu sevənlər də ola bilər, çünki əyləncə xarakterlidir. Elmi fantastikada isə oxucu savadlanmağa, sabahı görməyə meylli olur. Fentezidə irəli sürülən utopik fikirlərin nə vaxtsa, özünü doğruldacağı məlum deyil. Amma fakt göstərir ki, elmi-fantastik əsərlərin əksəriyyəti əvvəl-axır özünü doğruldur, gerçəkliyə çevrilir. Bu gün əsərlər yazan gənc yazarlar var, amma inanmıram ki, elmi fantastikaya maraq böyük olsun. Sadəcə, hardasa epizodlar, yanaşmalar ola bilər”.

Fentezi ilə bağlı indi film formasına daha çox üstünlük verilir

Bu gün elmi fantastika janrında yazarların sayının azlığına gəldikdə, Kitab Klubunun direktoru Elxan Rzayev deyir ki, elmi fantastikanın özünəməxsusluğu var, deyilən fikir əsaslandırılmalıdır: “Bu, mövcud fundamental biliklərə zidd olmamalıdır. Elmi-fantastik əsərlərə gəldikdə isə dəqiq elmlərin alimi olmalısınız, məsələn, yüksək səviyyəli fizik, kimyaçı, geoloq olmalısınız. Əks halda, sizin yazdığnız elementar olur və görürsən ki, təbiətin fundamental qanunları ilə ziddiyyət təşkil edir. O zaman sizin əsərə maraq ölür və deyirlər ki, bu, deletantdır. Onu da qeyd edim ki, polyak yazıçısı Stanislav Lemin, bundan başqa, Bakıda doğulan Ayzek Əzimovun çox gözəl elmi-fantastik əsərləri vardı. Bu gün bəlkə də bu istiqamətdə yazarlar olsa da mən tanımıram”.

Fantastika janrında əsasən tarixi mövzuda əsərlər yazıldığını deyən direktorun sözlərinə görə, son zamanlar 13 yaşında bir müəllifin fentezi janrında əsəri vardı: “Həmçinin bu gün tanınmış yazıçı Vahid Məmmədli var və onun həm dedektiv, həm də “Atropatena tarixi” adlı bir fentezisi var. Azərbaycan tarixi ilə əlaqələndirilib, çox maraqlı əsərdir. Natiq Rəsulzadənin, Aleksandr Xakimovun bu istiqamətdə maraqlı əsərləri var. Digər bir müəllif Lalə xanım, ingilis təxəllüsü altında yazır”.

Ümumiyyətlə, fentezi ilə maraqlanan oxucu kütləsinin olduğunu deyən direktorun sözlərinə görə, bununla əsasən gənclər, orta məktəb şagirdləri maraqlanır: “Ancaq ümumən götürdükdə, kitaba maraq çox da yüksək səviyyədə deyil. Bu janra da orta səviyyədə maraq var. Fentezi ilə bağlı xarici yazarların çoxlu kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Amma uşaqlar indi film formasında buna baxmağı daha çox xoşlayırlar”.

Bu gün nə fantastik əsərlər yazan var, nə də bu janrda xarici əsərlər tərcümə olunur...

Sosioloq Əhməd Abbasbəyli isə deyir ki, son dövrlər ümumiyyətlə, ədəbiyyata marağın, oxucuların sayının azalması faktdır: “Gənc yazarlar, müasir janrlarda əsərlər də var, amma bu kitabların böyük tirajda buraxılmadığını görürük. Oxuyanların bir çoxu elektron mütaliəyə üstünlük verirlər. Gənclərin internetə daha çox maraq göstərməsi bədii ədəbiyyata marağın azalmasına səbəb olub. Biz gənclik dövründə Jül Verndən başlamış, digər tanınmış fantastik yazarları oxuyurduq və onlar o dövr üçün sanki zamanı qabaqlayırdılar. Məsələn, sualtı qayıqlarla, kosmosla bağlı bir sıra məsələlər vardı ki, sonradan həqiqətən də bu əsərlər, həyatda real bir hadisəyə çevrilirdi. Bu mənada o dövrün bir sıra əsərləri idealımıza çevrildiyinə, daha maraqlı mənzərə yaratdığına görə, gənclər onları daha çox oxuyurdular. Bu gün isə fantastikanın başqa sahələri üzrə inkişaf var. Fantastik janra maraq göstərilsə də, filmlər effekt, gözəl səhnələr quraşdırılması baxımından daha maraqlı olur. Bədii kitabı oxuyanda o effekti ala bilmədikləri üçün gənclər daha çox filmlərə üstünlük verirlər”.

Sosioloq təəssüf etdiyini bildirir ki, bu gün ölkəmizdə nə fantastik əsərlər yazan var, nə də bu janrda xarici əsərlər tərcümə olunur: “Əsasən, məhəbbət mövzularında əsərlərə üstünlük verilir. "2012-ci ilin dünyanın sonu" olması ilə bağlı film dünyanın diqqətini cəlb etdi və bir çoxları onun yazılı variantını tapıb oxuyurdular. O dövrdə yazılan fantastik əsərlərin heç biri real həyata uyğun deyildi. Biz onları oxuduğumuz dövrdə artıq onların bir çoxu real həyatda var idi və diqqətimizi ona görə cəlb edirdi ki, həmin müəllif nə qədər uzaqgörən olub ki, bunları hiss edib. Məsələn, “Titanik”in yaranmasından əvvəl iki müəllif - biri alman, digəri isə ingilis müəllif nəhəng gəminin faciəli şəkildə məhv olmasını öz əsərlərində 15-20 il əvvəl qeyd ediblər. Bu, çox maraq doğuran bir faktdır”.

Sosioloq deyir ki, bu gün yerin altı, üstü, kəşf olunmayan adalar, ərazilər kəşf olunub və buna görə insanları naməlum obyektlər, digər planetdə olan yaşayış daha çox maraqlandırır: “Bu, inanılmaz görsənsə də, fantastik yazarlar bunun real olduğunu, ordan gələnlərin, texnikanın inkişafını əvvəldən görürlər. Ola bilər ki, kosmik aparatlar o qədər inkişaf etsin ki, biz başqa ulduz sisteminə keçə bilək, yeni planetlə tanış olaq. Bu gün fantastika kimi görünsə də, ola bilsin 50 ildən sonra bu cür inkişaf olsun, insanlar günəş sistemindən çıxaraq başqa qalaktikaya gedə bilsinlər. İstərdik ki, bu gün bizdə də fentezi janrında yazarlar olsun”.

Fantastika janrında əsərlər yazılmır

“Akademkitab” mağazasının direktoru Əliağa Gəfərovun sözlərinə görə, fentezi janrında maraqla qarşılanan əsərlər olub ki, onların sırasında E.Mahmudovun “Kainat gəmisi” hələ 1950-ci illərdə yazılmışdı: “Bu əsərdə Aya kosmik gəmiylə səyahət edirlər. Çox gözəl idi və sonralar görürük ki, real həyatda bunlar öz əksini tapıb. İkinci kitabı isə “Veneranın göyləri od içindədir” adlanırdı ki, bu da maraqlı əsər idi”.

Direktorun fikrincə, belə yazarlara, əsərlərə indi də ehtiyac var. Oxucuların marağına gəldikdə, Ə.Cəfərov onların belə kitablarla maraqlandığını deyir: “Gəlib bu janrda kitab soruşurlar. Son dövrlər ölkəmizdə, ümumiyyətlə, fantastika janrında əsərlər yazılmır. Xarici əsərlər var ki, rus dilinə tərcümə olunub, onu oxuyurlar. Azərbaycan dilində heç nə yoxdur. Amma tələbat var, yazılarsa, populyarlıq qazana bilər”.

Nigar
Milli.Az

 
KIV
milli.az Naməlum obyektlər, digər planetdə olan yaşayış... » DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/title> <meta name="description" content="Naməlum obyektlər, digər planetdə olan yaşayış...01 MAY 2012 02:00 - MİLLİ.AZSon vaxtlar kitab oxucularının sayı ilə yana#" dev-society.org/> <meta name="keywords" content="d&601, gün, &601s&601rl&601r, il&601, çox, maraq, janrda, yazan, öz, is&601, v&601, n&601, gör&601, &601s&601rl&601rin, janr&305nda, ba&287l&305, oxucu, h&601yatda, onlar&305n, fentezi" dev-society.org/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:dev-society.org/dev-society.org/dle-news.ru)" dev-society.org/> <meta property="og:site_name" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta property="og:type" content="article" dev-society.org/> <meta property="og:title" content="milli.az Nam&#601;lum obyektl&#601;r, dig&#601;r planetd&#601; olan ya&#351;ay&#305;&#351;..." dev-society.org/> <meta property="og:url" content="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/kivdev-society.org/232-milliaz-nam601lum-obyektl601r-dig601r-planetd601-olan-ya351ay305351.html" dev-society.org/> <meta property="og:image" content="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/uploadsdev-society.org/postsdev-society.org/dev-society.org/1335907937_milli.jpg" dev-society.org/> <link rel="search" type="applicationdev-society.org/opensearchdescription+xml" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/enginedev-society.org/opensearch.php" title="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <link rel="alternate" type="applicationdev-society.org/rss+xml" title="DEV-SOCIETY.ORG" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/rss.xml" dev-society.org/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"> <link rel="shortcut icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone-retina.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad-retina.png"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/engine.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/styles.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <dev-society.org/head> <body> <div class="page showfull"> <div class="wrp"> <!-- Header --> <header id="header"> <!-- Ara --> <form id="q_search" class="rightside" method="post"> <div class="q_search"> <input id="story" name="story" placeholder="Axtar..." type="search"> <button class="btn q_search_btn" type="submit" title="Tap"><svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Tap<dev-society.org/span><dev-society.org/button> <a class="q_search_adv" href="dev-society.org/index.php?do=search&mode=advanced" title="Ətraflı Axtar..."><svg class="icon icon-set"><use xlink:href="#icon-set"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Ətraflı Axtar...<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <input type="hidden" name="do" value="search"> <input type="hidden" name="subaction" value="search"> <dev-society.org/form> <!-- dev-society.org/ Ara --> <div class="header"> <div class="wrp"> <div class="midside"> <div id="header_menu"> <!-- Логотип --> <a class="logotype" href="dev-society.org/"> <span class="logo_title">DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <!-- dev-society.org/ Логотип --> <!-- Bilgiler Menü --> <nav id="top_menu"> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/nav> <!-- dev-society.org/ Bilgiler Menü --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="mobile_menu_btn"> <span class="menu_toggle"> <i class="mt_1"><dev-society.org/i><i class="mt_2"><dev-society.org/i><i class="mt_3"><dev-society.org/i> <dev-society.org/span> <span class="menu_toggle__title"> Menyu <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="search_btn"> <span> <svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <svg class="icon icon-cross"><use xlink:href="#icon-cross"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div id="cat_menu"> <nav class="cat_menu"> <div class="cat_menu__tm"><a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <ul> <li><a href="dev-society.org/anadev-society.org/">Dev-Society <span style="float: right;">91<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/haqqimizdadev-society.org/">Haqqımızda <span style="float: right;">7<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/layihedev-society.org/">Layihələr <span style="float: right;">60<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kivdev-society.org/">KIV <span style="float: right;">235<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/pressdev-society.org/">Press reliz <span style="float: right;">48<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/nesrlerdev-society.org/">Nəsrler <span style="float: right;">32<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kitabxanadev-society.org/">Kitabxana <span style="float: right;">25<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/qanundev-society.org/">Qanunlar <span style="float: right;">18<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <dev-society.org/ul> <dev-society.org/nav> <div class="soc_links"> <a class="soc_vk" href="#" title="vКонтакте"> <svg class="icon icon-vk"><use xlink:href="#icon-vk"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_tw" href="#" title="Twitter"> <svg class="icon icon-tw"><use xlink:href="#icon-tw"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_fb" href="#" title="Facebook"> <svg class="icon icon-fb"><use xlink:href="#icon-fb"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_gp" href="#" title="Google"> <svg class="icon icon-gp"><use xlink:href="#icon-gp"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/header> <!-- dev-society.org/ Header --> <div class="conteiner"> <div class="midside"> <div class="content_top"> <div class="pagetools"> <div class="pagetools_in"> <div class="breadcrumb"> <div class="breadcrumb_in"> <dev-society.org/div> <a class="pagetools_back" href="dev-society.org/"> <svg class="icon icon-left"><use xlink:href="#icon-left"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <span class="title_hide">Ana Səhifə<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <section id="content"> <div id='dle-info'><dev-society.org/div> <div id='dle-content'><dev-society.org/div> <dev-society.org/section> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div class="footer_menu clrfix"> <div class="rightside"> <a id="upper" href="dev-society.org/" title="Yukarı"> <svg class="icon icon-up"><use xlink:href="#icon-up"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <footer class="footer"> <div class="wrp clrfix"> <!-- Блок для установки счетчиков --> <div class="rightside"> <div class="counter"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/counter.png" alt=""> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Блок для установки счетчиков --> <div class="midside"> <!-- Копирайт --> <div class="copyright"> Copyright © 2005–2017 <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.comdev-society.org/" target="_blank">FMP YAZILIM<dev-society.org/a> All Rights Reserved. Powered by FMP © 2017 <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Копирайт --> <a class="ca" href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.com" target="_blank" rel="nofollow"><svg class="icon icon-ca"><use xlink:href="#icon-ca"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg>Dizayn – FMP YAZILIM<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/footer> <dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["Bəli", "Xeyr", "Daxil et", "Ləğv et", "Yadda Saxla", "Sil", "Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin..."]; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_info = 'İnformasiya'; var dle_confirm = 'Təsdiq et'; var dle_prompt = 'İnformasiyanı daxil et'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_spam_agree = 'Siz həqiqətən istəyirsinizmi istifadəçini spammer kimi işareləmək? Bu halda onun bütün şərhləri silinəcək'; var dle_complaint = 'Administrasiya üçün sizin şikayətinizin mətnini göstərin:'; var dle_big_text = 'Mətnin çox böyük sahəsi seçilmişdir.'; var dle_orfo_title = 'Tapılmış qrammatik səhvə administrasiya üçün şərhi göstərin'; var dle_p_send = 'Göndər'; var dle_p_send_ok = 'Xəbərdarlıq müvəffəqiyyətlə göndərildi'; var dle_save_ok = 'Dəyişikliklər müvəffəqiyyətlə saxlanmışdır.'; var dle_reply_title= 'Şərhə cavab yaz'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var dle_sub_agree = ''; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; jQuery(function($){ FastSearch(); }); dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script><script language="javascript" type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_fnews = 'Bütün Xəbərləri tap'; var menu_fcomments = 'Bütün şərhləri tap'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var allow_dle_delete_news = false; dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/menu.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/dle_ajax.js"><dev-society.org/script> <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;width:200px;height:50px;background:#FFF;padding:10px;text-align:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-layer-text">Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin...<dev-society.org/div><br dev-society.org/><img src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/loading.gif" border="0" alt="" dev-society.org/><dev-society.org/div> <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1; -ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=10)'; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10); "><dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/js_edit.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/jsdev-society.org/lib.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript"> jQuery(function($){ $.get("dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/sprite.svg", function(data) { var div = document.createElement("div"); div.innerHTML = new XMLSerializer().serializeToString(data.documentElement); document.body.insertBefore(div, document.body.childNodes[0]); }); }); <dev-society.org/script> <dev-society.org/body> <dev-society.org/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group -->