Presspost

Əhməd Abbasbəyli

Narkomaniya! Soruşa bilərsiniz. Niyə bu məsələ belə aktualdır?. çünki məhz bu an milyonlarla insan narkotik qəbul edirlər. Narkomaniya - dəhşətli xəstəlikdir. Hər şeydən əvvəl bu insan beyinin və şüurunun xəstəliyidir. Hesab edilir ki, şəxsiiyyətin fiziki və sosial deqradasityası nəticəsində narkomanlar ictimai həyatdan (ailə, əmək, siyas və s., ) kənarlaşırlar.

 Bu gün narkomanlıq və narkotizm dünya birliyi qarşısında duran ən mürəkkəb problemlərdən biridir. Bu, həm sosial-iqtisadi, həm də tibbi cəhətdən ən təhlükəli bəla hesab edilir. Mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər ki, narkomaniya cəmiyyətin gələcəyi üçün iki böyük təhlükənin daşıyıcısıdır. Birincisi, narkomaniya ilə xəstələnmiş şəxs özünün, ailəsinin, nəhayət, cəmiyyətin həyatında arzuolunmaz mənfi dəyişikliklərə gətirib çıxarır. İkincisi, cinayətkarlığın, zorakılığın, o cümlədən işsizliyin, təhlükəli xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.
  Narkomaniyaya qurşananların sayının getdikcə artması bu problem ətrafında xeyli düşünməyə əsas verir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu problem Azərbaycan Respublikasında da aktual olaraq qalır. Qeyd olunan problem tədricən insan nəslinin məhvinə gətirib çıxarır.

Məlumdur ki, narkotik vasitələrdən təkrar istifadə narkotikadan asılılığa səbəb olur. Həmin insanlar narkomaniyanın əsirinə çevrilir, ətraf aləmdən təcrid olur, onların orqanizmində tədricən zəifləmə baş verir.  Narkomaniyadan asılılığın iki əlaməti-fiziki və psixi asılılıq mövcuddur. Fiziki asılılıq narkotik vasitələrin qəbulu zamanı insan orqanizmində fəaliyyətin dəyişilmiş vəziyyəti ilə müşahidə olunur. Belə halda insan orqanizmi daimi olaraq narkotik maddənin qəbulunu tələb edir. Psixi asılılıq isə müəyyən hiss-həyəcanı aradan qaldırmaq və əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsini özündə əks etdirir. Bu zaman narkotik qəbul edənlər ətraf aləmdən həzz almaq və düşdüklərini çətin vəziyyəti bir anlıqda olsa unutmağa çalışırlar.

Narkomaniya ilə cinayətkarlıq arasında sıx əlaqələr mövcuddur. Birincisi, narkomanlar obyektiv və ya subyektiv olaraq cinayət törətməyə meyillidirlər. Əvvəla, narkotiklərin qanuni dövriyyədən narkotiklərin çıxarılması artıq cinayət əməlidir. Digər tərəfdən, narkotik vasitələrdən asılılıq, ondan varlanmaq istəyi həmin adamları yeni cinayətlər törətməyə məcbur edir. Narkomaniya xəstələri öz davranışlarına fərdi-iradi nəzarəti itirirlər və bu hal onlara müxtəlif cinayətlərin törədilməsini asanlaşdırır. İkincisi, narkotik vasitələrə mövcud tələbat, qeyri-ixtiyari uyğun təklif yaradır. Bu da onun əkilib-becərilməsi, istehsalı, satışı, hətta oğurlanması kimi ağır cinayətlərin baş verməsi ilə nəticələnir.
üçüncüsü, narkotiklərə aludə olan şəxslərin yüksək viktimlik xüsusiyyətlərinə malik olmasıdır ki, bu da çox zaman onların özlərinin cinayətlərin qurbanlarına çevrilməsinə gətirib çıxarır.
 Narkomanlıq cəmiyyətin genefondunu məhv edir. Hər kəs ilk növbədə yeniyetmələri bu bəladan qorumalıdır ki, onlar keçid dövrlərində narkomanların cənginə keçməsinlər. Narkotik qəbul edən yeniyetmənin kriminal meyilləri daha təhlükəlidir. Xarakterin zəifliyi, mənəvi özünənəzarətin hələ tam formalaşmaması onların cinayət əməllərinə sövq edilməsini asanlaşdırır.
         Narkotik maddələrdən asılılıq narkomaniyaya düçar olmuş şəxslər arasında digər böyük bir problemə - İİV/QİçS virusuna yoluxmasına gətirib çıxarır. İİV - insanın immunçatışmazlığı virusu immun sistemini məhv edən virusdur və bunun nəticəsi olaraq insan orqanizmi ən adi infeksiyalara qarşı belə müqavimət qabiliyyətini itirir. Təhlillər bir daha sübut edir ki, İİV/QİçS-ə yoluxma hadisəsi narkomanlar arasında daha tez baş verir. Bunun narkomanlar arasında yayılmasına ən çox narkotik maddənin hazırlanması üçün lazım olan iynə, şpris və ya digər yoluxmuş alətlərin birgə istifadəsi səbəb olur. 

Amma yaddan çıxarmayaq ki, narkomaniya AİDS-dən də ciddi problemdir və HİV-infeksiyanın inyeksiya vasitəsilə yayılması ona daha böyük impuls verir.

Araşdırmalar da göstərir ki, narkotik eyforiya və ya abstinensiya vəziyyətində olan yeniyetmənin törətdiyi cinayətlər çox zaman motivsiz, mənasız xarakter daşıyır, bir çox hallarda vandalizm hərəkətləri doğurur.

Bu yerdə bir məsələyə toxunmaq istəyirik: hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdikləri əməliyyatlar da sübut edir ki, bu cinayətlə məşğul olanlar gec-tez aşkarlanır, qanun qarşısında cavab verməli olurlar. Belələrini uzun müddət həbslər gözləyir. Əgər kimsə, məsələn, narkotik maddə qəbul edən şəxs bir müddət “gizlənə” bilirsə, sonda onu ağır xəstəlik, sonsuz ağrılar, qorxulu fəsadlar, sonsuzluq və digər çox təhlükəli sonluq gözləyir.
KIV
Davamı

Zerkalo


 

НАРКОМАНИЯ - БОЛЕЗНЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

 

И лечить ее надо на уровне сознания человека, считает общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений"

 

Ф.ТЕЙМУРХАНЛЫ

 

Наркомания! При одном упоминании этого слова бросает в дрожь любого нормального человека. Этой болезни подвержены миллионы людей, которые ради мимолетного иллюзорного кайфа жертвуют всем. Но все дело в том, что эта болезнь заседает в сознании людей.
Сегодня наркомания является одной из основных проблем, которая стоит перед мировым сообществом. Общепринято, что наркомания является бичом, больно бьющим как по социально-экономической, так и медицинской сферам.
Многие специалисты сходятся во мнении, что наркомания является средоточием двух бед. Во-первых, наркоман своими действиями наносит ущерб не только себе, но и своей семье, и окружающим. Во-вторых, человек, подверженный этой болезни, способен на преступные действия. Как говорится, от наркомании до преступности - один шаг.
К сожалению, приходится признать, что данная проблема не обошла стороной и нашу страну. Причем как во всем мире, так и в нашей стране динамика подверженных этой болезни растет. Нужно признать, что число наркоманов в Азербайджане растет, и сей фактор обусловлен различными обстоятельствами.
То обстоятельство, что число наркоманов день изо дня возрастает, создает проблему, над которой нужно серьезно призадуматься. Ни для кого не секрет, что наркомания в конце концов приводит к уничтожению генофонда.
Известно, что при периодическом принятии наркотических веществ человек становится зависимым. Наркоман фактически становится изгоем, которому нет места в нормальном обществе.
Основными факторами зависимости наркомана следующие: физическая и психологическая зависимость. В первом случае в организме человека происходят процессы, в результате которых больному, то есть наркоману, необходимо получить соответствующую дозу.
А что касается психологического воздействия, то наркотики могут на определенный момент избавить человека от его насущных проблем. Но это всего лишь иллюзия, в конце концов человек вернется в реальность и столкнется с жестокой действительностью.
Наркомания и преступность очень тесно между собой связаны. Так сказать, не разлей вода.
Наркоманы по объективным или субъективным причинам могут стать на преступный путь.
Наркомания наносит огромный урон генофонду. И каждый родитель в первую очередь должен позаботиться о том, чтобы защитить свое чадо от влияния наркомании.
В связи с этим возникает резонный вопрос: можно ли излечиться от этого недуга?
Как уже было отмечено выше, наркомания является особой формой психофизиологической болезни. Естественно, что для лечения этой болезни нужны немалые средства. Кроме того, нет полной гарантии того, что эта болезнь будет полностью излечена.
Согласно статистическим данным общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений", традиционная медицина в лечении наркоманов практически беспомощна. Лишь 5 процентов наркоманов в результате лечения отказываются от употребления наркотиков, да и то временно. Спустя несколько месяцев наркоманы возвращаются к этой пагубной привычке.
Общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" всеми силами борется против этой болезни. Причем эта инициатива данной НПО приобрела массовый характер.
Данная НПО также акцентирует внимание на том, что нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что в правоохранительных органах находятся люди с нечистой совестью, которые видят в наркомании дополнительный "грязный" источник доходов. Если рассматривать проблему через эту призму, то важность реформ в этой сфере, привлечение дополнительных сил и ресурсов для борьбы с наркоманией приобретают еще большую актуальность.
Ради справедливости следует отметить, что и государственные структуры всеми силами пытаются воспрепятствовать распространению этой болезни. Если раньше государство пыталось решить эту проблему путем привлечения правоохранительных органов, то сегодня власти решили пойти иным путем.
Так, Министерство молодежи и спорта страны в особом порядке акцентирует свое внимание на этой проблеме и оказывает свою поддержку в борьбе с наркоманией многим НПО, в том числе и общественному объединению "Развитие общества и гражданских отношений".

KIV
Davamı
Xəbərlərin siyahısı: Yanvar 2010 illər » DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/title> <meta name="description" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="keywords" content="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <meta name="generator" content="DataLife Engine (http:dev-society.org/dev-society.org/dle-news.ru)" dev-society.org/> <link rel="search" type="applicationdev-society.org/opensearchdescription+xml" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/enginedev-society.org/opensearch.php" title="DEV-SOCIETY.ORG" dev-society.org/> <link rel="alternate" type="applicationdev-society.org/rss+xml" title="DEV-SOCIETY.ORG" href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/rss.xml" dev-society.org/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"> <link rel="shortcut icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-iphone-retina.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/touch-icon-ipad-retina.png"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/engine.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <link href="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/cssdev-society.org/styles.css" type="textdev-society.org/css" rel="stylesheet"> <dev-society.org/head> <body> <div class="page"> <div class="wrp"> <!-- Header --> <header id="header"> <!-- Ara --> <form id="q_search" class="rightside" method="post"> <div class="q_search"> <input id="story" name="story" placeholder="Axtar..." type="search"> <button class="btn q_search_btn" type="submit" title="Tap"><svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Tap<dev-society.org/span><dev-society.org/button> <a class="q_search_adv" href="dev-society.org/index.php?do=search&mode=advanced" title="Ətraflı Axtar..."><svg class="icon icon-set"><use xlink:href="#icon-set"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg><span class="title_hide">Ətraflı Axtar...<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <input type="hidden" name="do" value="search"> <input type="hidden" name="subaction" value="search"> <dev-society.org/form> <!-- dev-society.org/ Ara --> <div class="header"> <div class="wrp"> <div class="midside"> <div id="header_menu"> <!-- Логотип --> <a class="logotype" href="dev-society.org/"> <span class="logo_title">DEV-SOCIETY.ORG<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <!-- dev-society.org/ Логотип --> <!-- Bilgiler Menü --> <nav id="top_menu"> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/nav> <!-- dev-society.org/ Bilgiler Menü --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="mobile_menu_btn"> <span class="menu_toggle"> <i class="mt_1"><dev-society.org/i><i class="mt_2"><dev-society.org/i><i class="mt_3"><dev-society.org/i> <dev-society.org/span> <span class="menu_toggle__title"> Menyu <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <!-- Кнопка вызова меню --> <button id="search_btn"> <span> <svg class="icon icon-search"><use xlink:href="#icon-search"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <svg class="icon icon-cross"><use xlink:href="#icon-cross"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/span> <dev-society.org/button> <!-- dev-society.org/ Кнопка вызова меню --> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div id="cat_menu"> <nav class="cat_menu"> <div class="cat_menu__tm"><a href="http:dev-society.org/dev-society.org/eng.dev-society.org" title="English"><img src="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/en.png"> English<dev-society.org/a> <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/dev-society.orgdev-society.org/galereyadev-society.org/index.html" target="_blank" title="Qalereya">Qalereya<dev-society.org/a> <a href="dev-society.org/index.php?do=feedback" title="Əlaqə">Əlaqə<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <ul> <li><a href="dev-society.org/anadev-society.org/">Dev-Society <span style="float: right;">96<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/haqqimizdadev-society.org/">Haqqımızda <span style="float: right;">7<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/layihedev-society.org/">Layihələr <span style="float: right;">61<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kivdev-society.org/">KIV <span style="float: right;">247<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/pressdev-society.org/">Press reliz <span style="float: right;">48<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/nesrlerdev-society.org/">Nəsrler <span style="float: right;">33<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/kitabxanadev-society.org/">Kitabxana <span style="float: right;">25<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li><li><a href="dev-society.org/qanundev-society.org/">Qanunlar <span style="float: right;">18<dev-society.org/span><dev-society.org/a> <dev-society.org/li> <dev-society.org/ul> <dev-society.org/nav> <div class="soc_links"> <a class="soc_vk" href="#" title="vКонтакте"> <svg class="icon icon-vk"><use xlink:href="#icon-vk"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_tw" href="#" title="Twitter"> <svg class="icon icon-tw"><use xlink:href="#icon-tw"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_fb" href="#" title="Facebook"> <svg class="icon icon-fb"><use xlink:href="#icon-fb"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <a class="soc_gp" href="#" title="Google"> <svg class="icon icon-gp"><use xlink:href="#icon-gp"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/header> <!-- dev-society.org/ Header --> <div class="conteiner"> <div class="midside"> <div class="content_top"> <div id="combo-tools" class="pagetools"> <div class="pagetools_in"> <div class="sortbar"> <div class="sortbar_in"> <span class="sort_label">Sıralama:<dev-society.org/span><form name="news_set_sort" id="news_set_sort" method="post"><ul class="sort"><li class="asc"><a href="#" onclick="dle_change_sort('date','asc'); return false;">Xəbərın tarixinə görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('rating','desc'); return false;">məşhurluğa görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('news_read','desc'); return false;">oxunma sayına görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><li><a href="#" onclick="dle_change_sort('title','desc'); return false;">əlifbaya görə<dev-society.org/a><dev-society.org/li><dev-society.org/ul><input type="hidden" name="dlenewssortby" id="dlenewssortby" value="date" dev-society.org/> <input type="hidden" name="dledirection" id="dledirection" value="DESC" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_new_sort" id="set_new_sort" value="dle_sort_date" dev-society.org/> <input type="hidden" name="set_direction_sort" id="set_direction_sort" value="dle_direction_date" dev-society.org/> <dev-society.org/form> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <div class="breadcrumb"> <div class="breadcrumb_in"> <dev-society.org/div> <a class="pagetools_back" href="dev-society.org/"> <svg class="icon icon-left"><use xlink:href="#icon-left"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <span class="title_hide">Ana Səhifə<dev-society.org/span> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <section id="content"> <div id='dle-info'><dev-society.org/div> <div id='dle-content'><dev-society.org/div> <dev-society.org/section> <dev-society.org/div> <aside class="rightside"> <!-- Popülerler --> <div class="block top_block"> <h4 class="title"><b><dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <ol class="topnews"> <dev-society.org/ol> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Popülerler --> <!-- Баннер 300X250 dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_300x250.png --> <div class="banner banner_300"> <img src="dev-society.org/uploadsdev-society.org/banner_300.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 300X250 --> <!-- Баннер 240X400 --> <div class="banner banner_240"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/banner_240x400.png" alt=""> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Баннер 240X400 --> <!-- Etiketler --> <div class="block tags_block"> <h4 class="title"><b>Teqlər<dev-society.org/b><dev-society.org/h4> <div class="tag_list"> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Etiketler --> <!-- Son eklenen yorumlar --> <!-- dev-society.org/ Son eklenen yorumlar --> <dev-society.org/aside> <dev-society.org/div> <div class="footer_menu clrfix"> <div class="rightside"> <a id="upper" href="dev-society.org/" title="Yukarı"> <svg class="icon icon-up"><use xlink:href="#icon-up"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg> <dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <footer class="footer"> <div class="wrp clrfix"> <!-- Блок для установки счетчиков --> <div class="rightside"> <div class="counter"> <img src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/tmpdev-society.org/counter.png" alt=""> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Блок для установки счетчиков --> <div class="midside"> <!-- Копирайт --> <div class="copyright"> Copyright © 2005–2017 <a href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.comdev-society.org/" target="_blank">FMP YAZILIM<dev-society.org/a> All Rights Reserved. Powered by FMP © 2017 <dev-society.org/div> <!-- dev-society.org/ Копирайт --> <a class="ca" href="http:dev-society.org/dev-society.org/fmpyazilim.com" target="_blank" rel="nofollow"><svg class="icon icon-ca"><use xlink:href="#icon-ca"><dev-society.org/use><dev-society.org/svg>Dizayn – FMP YAZILIM<dev-society.org/a> <dev-society.org/div> <dev-society.org/div> <dev-society.org/footer> <dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_group = 5; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var dle_act_lang = ["Bəli", "Xeyr", "Daxil et", "Ləğv et", "Yadda Saxla", "Sil", "Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin..."]; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_info = 'İnformasiya'; var dle_confirm = 'Təsdiq et'; var dle_prompt = 'İnformasiyanı daxil et'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_spam_agree = 'Siz həqiqətən istəyirsinizmi istifadəçini spammer kimi işareləmək? Bu halda onun bütün şərhləri silinəcək'; var dle_complaint = 'Administrasiya üçün sizin şikayətinizin mətnini göstərin:'; var dle_big_text = 'Mətnin çox böyük sahəsi seçilmişdir.'; var dle_orfo_title = 'Tapılmış qrammatik səhvə administrasiya üçün şərhi göstərin'; var dle_p_send = 'Göndər'; var dle_p_send_ok = 'Xəbərdarlıq müvəffəqiyyətlə göndərildi'; var dle_save_ok = 'Dəyişikliklər müvəffəqiyyətlə saxlanmışdır.'; var dle_reply_title= 'Şərhə cavab yaz'; var dle_tree_comm = '0'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var dle_sub_agree = ''; var allow_dle_delete_news = false; var dle_search_delay = false; var dle_search_value = ''; jQuery(function($){ FastSearch(); }); dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script><script language="javascript" type="textdev-society.org/javascript"> <!-- var dle_root = 'dev-society.org/'; var dle_admin = ''; var dle_login_hash = ''; var dle_skin = 'Default'; var dle_wysiwyg = '1'; var quick_wysiwyg = '1'; var menu_short = 'Sürətli redaktə et'; var menu_full = 'Tam redaktə et'; var menu_profile = 'Profilə bax'; var menu_fnews = 'Bütün Xəbərləri tap'; var menu_fcomments = 'Bütün şərhləri tap'; var menu_send = 'Şəxsi mesaj göndər'; var menu_uedit = 'Adminpanelə get'; var dle_req_field = 'Bütün vacib sahələri doldurun'; var dle_del_agree = 'Siz həqiqətən seçilmişi silmək istəyirsiniz? Sonradan bu hərəkəti ləğv etmək mümkün olmayacaq'; var dle_del_news = 'Xəbəri sil'; var allow_dle_delete_news = false; dev-society.org/dev-society.org/--> <dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/menu.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/dle_ajax.js"><dev-society.org/script> <div id="loading-layer" style="display:none;font-family: Verdana;font-size: 11px;width:200px;height:50px;background:#FFF;padding:10px;text-align:center;border:1px solid #000"><div style="font-weight:bold" id="loading-layer-text">Yüklənir. Zəhmət olmasa gözləyin...<dev-society.org/div><br dev-society.org/><img src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/loading.gif" border="0" alt="" dev-society.org/><dev-society.org/div> <div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1; -ms-filter: 'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=10)'; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=10); "><dev-society.org/div> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/enginedev-society.org/ajaxdev-society.org/js_edit.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript" src="dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/jsdev-society.org/lib.js"><dev-society.org/script> <script type="textdev-society.org/javascript"> jQuery(function($){ $.get("dev-society.org/templatesdev-society.org/Defaultdev-society.org/imagesdev-society.org/sprite.svg", function(data) { var div = document.createElement("div"); div.innerHTML = new XMLSerializer().serializeToString(data.documentElement); document.body.insertBefore(div, document.body.childNodes[0]); }); }); <dev-society.org/script> <dev-society.org/body> <dev-society.org/html> <!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group -->